FEM-lujuuslaskenta ja rakenteen optimointi

Kestääkö metallirakenne siihen kohdistuvat voimat? Vai voidaanko rakennetta sittenkin joiltain osin keventää, ja saada näin kustannussäästöjä materiaalikuluissa? Vastaus tähän saadaan simuloimalla rakenne nykyaikaisella ja edistyksellisellä FEM-ohjelmistolla. Emme suorita vain pelkkää laskentaa, meillä tarjotaan aina myös ratkaisuja rakenteen optimoimiseksi. Iteroimalla saavutetaan haluttu lopputulos.

Lujuuslaskenta toteutetaan aina niin, että laskentatulokset raportoidaan selkeällä ja helposti ymmärrettävällä tavalla, jolloin ne voidaan suoraan sisällyttää esim. CE-merkinnän edellyttämään tekniseen tiedostoon.

FEM-laskennan tuloksena saadaan esille:

  • Rakenteessa esiintyvät jännitysarvot
  • Siirtymät
  • Venymät
  • Rakenteen ikä syklisessä kuormituksessa