Ohutlevy- ja teräsrakennesuunnittelu

Olemme suunnitelleet paljon ohutlevyrakenteita, jotka usein laserleikataan ja särmätään. Toimitamme kaikkia yleisimpiä 2D- ja 3D-tiedostomuotoja yleisimmän DXF-tallenteisen levityskuvannon lisäksi.

Lähtökohtana on rakenne, jossa yhdistyy optimoitu jäykkyys, valmistettavuus ja kustannustehokkuus. Tarvittaessa FEM-lujuuslaskentamme varmistaa rakenteen turvallisuuden ja toimivuuden.